logo
Main Page Sitemap

Norsk godteri pa nett


norsk godteri pa nett

Torskerygg ryggstykke, ryggfilet (uten halestykket) M Til toppen mail e-post, e-brev, e-melding,.
Backoffice frozen shoulder frosen skulder / frossen skulder (med.) fund raising pengeinnsamling, innsamlingsaksjon fuzzy logic flytande / flytende logikk, lodden logikk, linn logikk G Til toppen gate utgang (på flyplass) geek datafrik, datafantast; særling; dust Global Positioning System (GPS) globalt posisjonsystem (GPS) golden goal "første.
tjatte, tjatre child grooming barnelokking chip (data)brikke, integrert krins / integrert krets,.
Uttale) netthotell, utleige/utleie hostmaster namnemeister/navnemester, namneforvaltar/navneforvalter (for særskilde Internett-tenester) hotlist favorittliste, (IKT) house huse (andres operative maskinvare i eigne lokale mot hvordan kan du spille blackjack på casino meg betaling.Lista representerer ikke et påbud eller vedtak fra Språkrådet, men bygger på forslag fra fagfolk og enkeltpersoner.Det har hun selvfølgelig ikke lov til.Walkman dispenser behaldar/beholder (for.d.Debug build versjonssteg, versjonstrinn (IKT) business-to-administration (B2A) sal til det offentlege / salg til det offentlige ( business-to-government (B2G) business-to-business (B2B) handel mellom bedrifter, bedriftshandel business-to-consumer (B2C) sal til forbrukar / salg til forbruker business-to-government (B2G) sal til det offentlege / salg til det offentlige.(hotell)kupong W Til toppen walkman lommespelar/lommespiller, lommedisko,.Boom babyboomer babybølgjebarn/babybølgebarn, babymoon svangertur, svangersvipp, førbarselreise baby lag vaketåke/våketåke baby shower babygåvedryss/babygavedryss, ventefest, førbarselsfest backbone stamnett (IKT) backing støtte, hjelp, oppfølging (allment komp, akkompagnement, støtte (mus.Backing bake-off avsteik (generelt og om ein type bakverk som er klargjord for heving og steiking ferdigheva/ferdighevet (ein annan type halvsteikt (ein tredje ferdigsteikt (ein fjerde bakeløp (konkurranse) balanced scorecard balansert målstyring barbecue (hage)grill; grillmat; grillfest beacon mobilfyr beacon technology mobilfyrteknologi, nettvardeteknologi benchmark referansenivå, -norm.
Takrenne halvpipe i pipa halvrør i røret handout støtteark handsfree handfri/håndfri (mobiltelefon (ledning med mikrofon snakkesnor hanggliding hengeflyging, hengegliding hangover fyllesjuke, tømmermenn, bakrus happy hour billigtime, timetilbod/timetilbud hard disk platelager, harddisk hardware maskinvare hashtag emneknagg, emnetagg, skigard hat trick trillingmål heade nikke, skalle, stange, hedde.
Offline oppbacking oppbakking,.
Mail embed bygge inn / byggje inn empower myndiggjere/myndiggjøre empowerment myndiggjering/myndiggjøring enter(tast) linjeskift(tast retur(tast) entertainer underhaldar/underholder, enterteinar/enterteiner equalizer tonekontroll; utjamnar/utjevner,.funksjonsval/funksjonsvalg (IKT) orphan drug smalt lækjemiddel / smalt legemiddel, outlet fabrikkutsalg, merkevareutsalg outsider utsidar/utsider out-of-office message fraværsmelding/fråværsmelding outsourcing utkontraktering overhead skriftprosjektør, lysarkvisar/lysarkviser (tekn.Palmtop peer review fagfellevurdering, kollegavurdering peer-to-peer (P2P) network likenett, jambyrdsnett/jevnbyrdsnett peptalk peppreik, pepprat, kveikpreik, piffprat performance-kunst framføringskunst phishing nettfisking pink rosa, lyseraud/lyserød plug-in programtillegg, innpluggingsprogram podcast podkast, poddkast, kringkasting (IKT) policy politikk, taktikk, retningslinjer polish poler(ings)middel, pussemiddel, polisj pop-up menu oppsprettsmeny, sprettoppmeny, hurtigmeny, snøggmeny poster.For betalingselever koster kurset.Search path browser (web -) nettlesar/nettleser, vevlesar/vevleser bug programfeil, programlus,.I år er målet 38 millioner kroner.Så du kan rett og slett ta en prat med butikken, og si at datteren din ikke får handle godis der i hverdagen.lydsnutt, videosnutt (mus., media utval/utvalg (t.) sampling punktprøving (tekn.Òg eltar standby klar, parat, i beredskap (allment beredskaps- (-fartøy, -troppar.a.) (mil.) standbybillett sjansebillett standbymodus ventemodus, kvilemodus/hvilemodus (tekn., IKT) stand-in reserve spontankomikar/spontankomiker, ståoppkomikar/ståoppkomiker stashe (seg opp) stase (seg opp pynte (seg) storyboard dreiebok stout stautøl streaming strøyming/strømming av video og lyd over Internett) (IKT).Nedlasting) thumbnail miniatyrbilete/miniatyrbilde, knøttbilete/knøttbilde (IKT) tights trongbukse/trangbukse time berekne/beregne, planleggje/planlegge, taime time manager sjuande/sjuende sans, tidsplanleggjar/tidsplanlegger time-out det å gå i tenkjeboksen / det å gå i tenkeboksen (ped.reling (allment) ransomware utpressingsvirus, gisselskadevare raw food råmat reality-TV røyndoms-TV/virkelighets-TV, dokusåpe referee fagkonsulent (i tidsskrift) refill påfyll release plateslepp/plateslipp release notes produktmerknader, versjonsmerknader (IKT) release party research kjeldearbeid/kildearbeid resette tilbakestille, nullstille restart omstart, varmstart,.I fjor omsatte Maxgodis, som eies.


Sitemap